Certificări

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii
Certificat pentru standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru activităţi de proiectare, reparare, intreţinere, omologare, verificare şi etalonare metrologică, montaj şi punere in funcţiune, service in garanţie pentru aparatură de măsură şi control a parametrilor de mediu
Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii
Certificat pentru standardul SR EN ISO 14001:2015 pentru activităţi de proiectare, reparare, intreţinere, omologare, verificare şi etalonare metrologică, montaj şi punere in funcţiune, service in garanţie pentru aparatură de măsură şi control a parametrilor de mediu
Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii
Certificat pentru standardul SR ISO 45001:2018 pentru activităţi de proiectare, reparare, intreţinere, omologare, verificare şi etalonare metrologică, montaj şi punere in funcţiune, service in garanţie pentru aparatură de măsură şi control a parametrilor de mediu
Certificate IQ NET pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii pentru standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, pentru activităţi de proiectare, reparare, intreţinere, omologare, verificare şi etalonare metrologică, montaj şi punere in funcţiune, service in garanţie pentru aparatură de măsură şi control a parametrilor de mediu
Asociaţia de Acreditare din România - RENAR — Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009
Certificat de acreditare Nr. LE 025 din 2011, conform căruia Laboratorul de Metrologie al SC SIP SA satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2018 şi este competent a efectua activităţi de ETALONARE
Institutul Naţional pentru SEcuritate Minieră şi protecţie antiEXplosivă Petroşani
Certificate de Competenţă a personalului cu responsabilităţi privind proiectarea, producţia, mentenanţa, revizia şi repararea echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării in atmosfere potenţial explozive
Notificarea privind asigurarea calitatii echipamente sau sisteme protectoare sau componente destinate folosirii in atmosfere potential explosive emisa pentru activitate de proiectare, reparare, verificare si etalonare aparatura de masura si control, aparatura electrica si electronica de uz industrial, erificare metrologica, intretinere in garantie si post garantie a aparaturii proprii, punere in functiune si verificare aparatura teletransmisii de date.
Certificat de conformitate pentru reparatii echipamente si sisteme protectoare destinate pentru atmosfere potential explosive emis pentru reparatie aparatura de masura si control fixa si portabila pentru mine antigrizutoase.
Certificate de competenta pentru personalul responsabil cu activitatea de verificare, reparare si intretinere a gazanalizioarelelor stationare si portabile din dotarea exploatarilor miniere.
În perioada 16-23 ianuarie 2008, cu ocazia auditului de supraveghere a Sistemului de Management al Calităţii s-a trecut la certificarea Sistemului de Management integrat mediu-sănătate şi securitate ocupaţională. S.C. SIP SA este din acest moment certificată ISO 14001 şi ISO 45001.