ServiciiSIPObţinerea Atestatului de conformitate a echipamentelor în situ şi a Raportului privind protecţia la explozie în urma elaborării documentaţiilor necesare
Calibrare şi etalonare sisteme de detecţie şi oprire a scurgerilor de gaze explosive în domenii publice şi industriale
Întreţinere, reparare, etalonare metrologică instalaţii staţionare de telemăsură pentru medii toxice şi explosive
Întreţinere, reparare, etalonare metrologică aparatură portabilă de măsură a mediilor toxice şi explosive
Servicii de reparare şi etalonare metrologică a aparatelor de măsură şi control a parametrilor electrici de joasă şi medie tensiune
SIPServicii de mentenanţă, etalonare şi control pentru sisteme de analiză a gazelor de ardere din coşuri de fum de uz general şi industrial
Proiectare sisteme de monitorizare a parametrilor de mediu (detecţie, măsurare şi control)
Montare sisteme de monitorizare a parametrilor de mediu în industrie
Montare, testare şi etalonare metrologică a dispozitivelor pentru monitorizarea atmosferei miniere